Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Lycaenidae

Vrsta

Latinski naziv

Lycaena thersamon (Esper, 1784)

Srpski naziv

pegavi dukat


Opis vrste

Kod oba pola krila su sa gornje strane narandžasta sa prepoznatljivom šarom. Uglavnom se sreće na toplim, suvim travnatim staništima sa niskim žbunjem. Znatno je češći u ravničarskim krajevima. Lokalno naseljava jug Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta