Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

senkar


Opis vrste

Po opštem izgledu i načinu leta nemoguće ga je pomešati sa srodnicima. Za njega je karakteristično da ga nikada nećete videti van šumske senke, a najviše boravi u vlažnim i zaklonjenim mestima listopadnih šuma. Čest leptir u svim evropskim šumama.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta