Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Kirinia roxelana (Cramer, 1777)

Srpski naziv

kirinija


Opis vrste

Uvek se drži šume, preciznije njenog ruba od koga se retko udaljava. Najčešće se može videti u proređenim hrastovim šumama, gde se lako raspoznaje po izgledu velikih krila i načinu leta. Naseljava isključivo jugoistočnu Evropu, a iako je lokalna ponekad se može naći u velikom broju.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta