Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Kirinia climene (Esper, 1783)

Srpski naziv

mala kirinija


Opis vrste

Većinu vremena provodi blizu drveća, a po načinu letenja se može pomešati sa običnim smeđašem. Najlakše se prepoznaje po uokvirenim okcima sa donje strane krila. Vezana je za nešto toplija staništa od svog većeg srodnika, nastanjuje zapuštene livade i pašnjake obrasle žbunjem i retkim drvećem. Mala kirinija je izrazito lokalan i redak leptir jugoistočne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta


Smrtovnice Osmrtnice