Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

Srpski naziv

biserna nimfa


Opis vrste

Odozdo ima široku belu traku sa klinastim proširenjem. Okca su krupna, sa oranž prstenom i poređana u nepravilnu liniju. Uvek se nalazi u blizini šume, na proplancima i po žbunjacima. Obično se viđa kako se odmara na lišću ili hrani na burjanu. Česta vrsta u celoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta