Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)

Srpski naziv

kestenjasta nimfa


Opis vrste

Od srodnih vrsta se razlikuje po klinastim belim šarama na donjoj strani zadnjeg krila i tankoj narandžastoj liniji duž ruba krila. Boja krila je tamnija, a okca su varijabilna, raspoređena u pravilnu liniju. Nastanjuje suve travnate, kamenite terene i šumske čistine. Lokalno naseljava veći deo Evrope, uglavnom centralne.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta


Smrtovnice Osmrtnice