Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Coenonympha orientalis Rebel, 1910

Srpski naziv

orijentalna nimfa


Opis vrste

Lako se može raspoznati po beloj površini sa donje strane krila, kao i po krupnim okcima koja su uokvirena neupadljivom žutom bojom. Okca su raspoređena pravilno, za razliku od biserne cenonimfe. Nastanjuje šumske čistine i pašnjake na većim nadmorskim visinama. Endemska je vrsta Balkanskog poluostrva.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta