Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)

Srpski naziv

smeđaš kamenjar


Opis vrste

Ženke imaju dva okca na narandžastoj površini. Naseljava suva, travnata i kamenita staništa sa retkim žbunjem ili sitnim, raštrkanim drvećem. Sreće se lokalno u južnoj i istočnoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta