Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836)

Srpski naziv

vukov smeđaš


Opis vrste

Mužjaci su veoma slični srodnim vrstama. Retko pokazuju gornju stranu krila koja je kod ženki sa manje narandžaste nego kod smađaša kamenjara. Rub zadnjih krila je vrlo nazubljen. Naseljava kamenite terene sa oskudnim rastinjem. Lokalni leptir južne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta