Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

okasti smeđaš


Opis vrste

Tamna boja i upadljiva okca sa donje strane ga odmah odaju. Sreće se obično pokraj šuma, puteva, potoka, a veliki deo vremena provodi hraneći se na burjanu. Česta vrsta u celoj Evropi, sem u ekstremnim klimatskim zonama, subpolarnoj i mediteranskoj.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta