Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Erebia ligea (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

crvena erebija


Opis vrste

Najkrupnija je naša erebija, prepoznatljiva po beloj liniji sa donje strane krila. Linija je bela, kratka i dosta uska, pogotovu kod mužjaka. Često leti zajedno sa smeđom erebijom koja takođe ima crne crtice na belom rubu, ali je češća u šumama bukovog pojasa, na senovitim mestima. Naseljava vlažne čistine i rubove šuma. Sreće se u srednjoj i severnoj Evropi, na jugu samo na planinama.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta