Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Erebia euryale (Esper, 1805)

Srpski naziv

smeđa erebija


Opis vrste

Od crvene erebije je nešto sitnija, a smeđe-narandžasti pojas sa gornje strane krila je obično uži. Vrsta je veoma varijabilna. Najupadljivija karakteristika je svetla traka sa donje strane zadnjih krila, izraženija kod ženki. Naseljava visokoplaninske pašnjake ili čistine planinskih šuma. Javlja se u planinama centralne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta