Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Erebia orientalis Elwes 1900

Srpski naziv

malena erebija


Opis vrste

Najmanja je erebija kod nas. Prednja krila su joj uska, zašiljena, a crna okca pravilno raspoređena, okrugla i uokvirena narandžastim prstenom. Ovo je endemična vrsta bugarskih planina koja se kod nas sreće samo na Staroj planini, gde naseljava pašnjake iznad šumskog pojasa.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta