Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Erebia medusa (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

prolećna erebija


Opis vrste

Naša najčešća erebija koja se često javlja i u nižim predelima. Razlikuje se po okruglim okcima i ujednačenoj tamnosmeđoj boji donje strane krila. Posmatrano s boka, antene su svetlije nego kod bistrooke erebije. Naseljava cvetne livade u okrilju šuma, obično na vlažnijim terenima. Ima je u srednjoj i istočnoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta