Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Erebia alberganus (de Prunner 1798)

Srpski naziv

bademasta erebija


Opis vrste

Jednostavno se raspoznaje po okcima čiji narandžasti okvir ima oblik badema ili plamena sveće, što je posebno uočljivo sa donje strane krila. Nastanjuje cvetne planinske livade, često blizu šume. Živi u Alpima i svega nekoliko visokih planina južne Evrope. Središte jedne kolonije nalazi se u Bugarskoj, pa je ima i u našem delu Stare planine.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta