Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Erebia ottomana Herrich-Schaffer, 1847

Srpski naziv

turska erebija


Opis vrste

Mali leptir čija su okca izražena samo sa gornje strane. Donja strana zadnjeg krila je prepoznatljivo plavičasto-siva, sa izraženim svetlim pojasom. U Evropi se javlja najviše na Balkanskom poluostrvu, a kod nas samo na livadama iznad šumskog pojasa.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta