Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

šahovničar


Opis vrste

Boja krila može dosta da varira, ali se lako raspoznaje od srodnih vrsta. Kod nas je jedan od najčešćih letnjih leptira i javlja se na svim suvljim travnatim i žbunastim staništima. Naseljava centralnu i južnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta