Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Melanargia larissa (Geyer, 1828)

Srpski naziv

balkanski šahovničar


Opis vrste

U našim krajevima je znatno ređi od šahovničara i sreće se uvek lokalno, na izrazito toplim suvim travnatim i žbunastim staništima. Na lokalitetima gde se javlja ume da bude čest, pri čemu ga po svetlijoj boji možete prepoznati još u letu. Šare, boja i izgled okaca su karakteristični. U Evropi živi isključivo na Balkanskom poluostrvu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta