Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Srpski naziv

klinasta skrivalica


Opis vrste

Gotovo crna boja, beli klin sa donje i jasni beli pojasevi sa gornje strane krila karakteristični su za ovu vrstu. Često se viđa na košenim livadama i drugim obradivim površinama, na suvim livadama, pokraj žbunja. Naseljava južnu i centralnu Evropu, gde je česta vrsta.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta