Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Arethusana arethusa (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

lažna skrivalica


Opis vrste

Krila drži sklopljena tako da ju je teško uočiti dok miruje. Javlja se krajem leta i ponegde je veoma brojna. Naseljava suva mesta sa oskudnom vegetacijom i kamenjare. Živi u južnoj Evropi i delu srednje.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta