Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)

Srpski naziv

jesenja skrivalica


Opis vrste

Lako se razlikuje od ostalih skrivalica. Lokalna je na toplim, suvim staništima kakvi su kamenjari i ređi žbunjaci, ali i peščare. Naseljava veći deo Evrope, pri čemu se najviše drži mediteranskih krajeva.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta