Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Hipparchia volgensis (Mazochin-Porshnjakov, 1952)

Srpski naziv

balkanska skrivalica


Opis vrste

Dok se odmara, krila drži sklopljena tako da se savršeno stapa sa okolinom. Naseljava retke hrastove šume i suva staništa duž puteva i kamenjara. Smatra se jedinom „narandžastom“ skrivalicom u Srbiji, mada je moguće da ovde živi i veoma slična H. semele. Lokalno nastanjuje Balkansko poluostrvo.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta