Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)

Srpski naziv

šumska skrivalica


Opis vrste

Šumska skrivalica je krupan leptir koji često uspeva da ostane neuočen. Skupi krila na deblu, a boje i šare mu omogućavaju odličnu kamuflažu. Po pravilu nastanjuje tople i suve šumovite predele. Lokalan je u južnoj i centralnoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta