Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Satyrus ferula (Fabricius, 1793)

Srpski naziv

veliki satir


Opis vrste

Lako se prepoznaje po veličini, izgledu donje strane krila i belim tačkama. Ženke su dosta svetlije od mužjaka. U brdskim i planinskim predelima se nalazi uvek na kamenitim, suvim i toplim terenima sa sporadičnim žbunjem. Naseljava lokalno južnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta