Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

crnooki šarenac


Opis vrste

Za ovu vrstu su karakteristične crne tačke u poljima pokraj ruba zadnjeg krila. Ta polja nisu ispupčena ni na jednu stranu, po čemu ovu vrstu možete razlikovati od krupnookog šarenca. Naseljava mnoga livadska staništa, površine pokraj šuma, njiva i naselja. Čest leptir u najvećem delu Evrope, najmasovniji s proleća.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta