Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

različkov šarenac


Opis vrste

Boja je veoma varijabilna, sa nekoliko nijansi narandžaste. U nizu donjih polja na zadnjem krilu nalaze se crveni krugovi, uvek vidljivi sa donje strane a ponekad i sa gornje. Vezan je za livadska staništa, obično blizu šuma, puteva ili potoka. Naseljava južnu i srednju Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta