Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Melitaea arduinna (Esper 1783)

Srpski naziv

krupnooki šarenac


Opis vrste

Nešto je veći od crnookog šarenca, a polja sa crnim tačkama imaju karakteristično ispupčenje, izraženije sa donje strane krila. U Srbiji je otkriven tek nedavno, ali dosadašnji nalazi ukazuju na možda najveću populaciju u Evropi. Naseljava livadska staništa pokraj puteva, šuma i potoka. Izrazito lokalni šarenac u malom delu jugoistočne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta