Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Melitaea trivia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

divizmin šarenac


Opis vrste

Liči na plamenog šarenca, mada nikada nema toliko crvene na krilima. Tačke na ivici donje strane krila su trouglaste, a narandžasta šara je isprekidana belim venama donjeg krila. Za stanište bira toplije, suve livade u okrilju šuma. Naseljava južnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta