Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Melitaea didyma (Esper, 1778)

Srpski naziv

plameni šarenac


Opis vrste

Iako po pravilu dominira crvena, boja krila je varijabilna, ali su uvek vidljive isprekidane linije sačinjene od crnih tufni. Sa donje strane su prepoznatljive okrugle tačke uz rub, a pored njih je neprekinuti niz oranž polja. Naseljava sva livadska staništa, ali je odsutan tamo gde se intenzivno koriste pesticidi. Najčešći leptir iz roda, prisutan u čitavoj Evropi osim krajnjeg severa.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta