Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Melitaea diamina (Lang, 1789)

Srpski naziv

mrki šarenac


Opis vrste

Sličan je drugim manjim leptirima ovog roda, mada je obično tamniji. Oranž boja je na gornjoj stranji krila često svedena na tačke. Polja sa donje strane su tamnosmeđa, često sa vidljivim crnim tačkama. Rub krila prati žuta pruga. Češće se sreće na vlažnim livadama u planinskim oblastima. Lokalan je u centralnoj i severnoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta