Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Melitaea aurelia Nickerl, 1850

Srpski naziv

crvenonosi šarenac


Opis vrste

Po pravilu je manja od atalije, a mreža tamnih linija formira pravilnija oranž polja. Donja strana krila je tamnija, pruga uz rub ivice zadnjih krila je žuta. Obično naseljava otvorenija i suvlja staništa od atalije, sa kojom se lako može pomešati. Naseljava lokalno centralnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta