Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Reptilia -> ordo Squamata -> familia Lacertidae

Vrsta

Latinski naziv

Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

Srpski naziv

zelembać


Opis vrste

Zelembać spada u krupne guštere Evrope. Ukupna dužina dostiže preko 35 cm, od čega najmanje dve trećine čini rep. Glava je relativno kratka, ali robusna. Boja leđne strane tela je zelena, kod mužjaka jarko zelena u doba parenja. Ženke mogu imati braonkastu boju leđne strane tela ili zelenkasto-braonkastu, ponekada sa dvema svetlim prugama duž leđa i svetlim mrljama duž bokova. Mužaci su karakteristični po tirkizno plavoj boji vrata koja je u doba parenja izuzetno uočljiva. Boja grla ženki je žućkasto-zelenkasta. Trbušna strana tela kod oba pola je svetlo zelene boje. Madunci su svetlije boje i imaju po nekoliko svetlih mrlja ili 2-4 svetle tanke pruge koje se pružaju duž bokova. Ova vrsta preferira toplija staništa pa je rasprostranjena uglavnom u južnom delu Evrope, ali i u skoro celoj Francuskoj i većem delu Istočne Evrope. U Srbiji je veoma čest svugde gde su staništa otvorenog tipa i prošarana žbunjem. Ženka leže od 6 do 23 jaja. Mladunci dostižu polnu zrelost u drugoj godini. Ova vrsta se hrani uglavnom beskičmenjacima, ali jede i ptičija jaja, mladunce, a ponekad i voće.
Autor: Ana Paunović&Jelka Crnobrnja-Isailović
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex IV;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aleksandar Simović, Gabor Mesaroš


Smrtovnice Osmrtnice