Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Limenitis populi (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

jasičar


Opis vrste

Jasičar je vrlo krupan i impresivan letač, lako raspoznatljiv u odnosu na srodne vrste. Nastanjuje listopadne šume i retko se viđa, obično duž oboda šuma, puteva, na vlažnoj zemlji ili balegi. Lokalan je u srednjoj, istočnoj i severnoj Evropi, redak u južnoevropskim državama.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta