Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)

Srpski naziv

smeđi čestarac


Opis vrste

Najlakše se raspoznaje po beloj šari sa gornje strane krila, a sa donje strane po udvojenom redu crnih tačaka. Sreće se na senovitim i vlažnim staništima. Naseljava veći deo Evrope, pri čemu je najčešći u centralnoj.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta