Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

mali prelivac


Opis vrste

Osnovna boja je tamnobraon sa narandžastim, retko belim šarama. Red crnih tačaka na zadnjem krilu jasno se izdvaja na narandžastoj pozadini. Linija posred zadnjeg krila je ujednačene debljine. Sreće se lokalno na vlažnim staništima duž reka, listopadnih šuma i puteva. Najčešći prelivac u Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta