Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

modri prelivac


Opis vrste

Ovo je najkrupniji prelivac i obično najtamniji, pa ga teško možete pobrkati sa srodnim vrstama. Bela traka je karakteristična i sa klinom vidljivim na obe strane krila. Sreće se najčešće duž šumovitih, vlažnih terena, ali ponekad i visoko na planinama. Naseljava lokalno veći deo Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta