Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)

Srpski naziv

žutonogi mnogobojac


Opis vrste

Verovatno je češći nego što se veruje, ali su zbog velike sličnosti sa mnogobojcem nalazi malobrojni. Noge i palpi su svetli, braon do žuti. Gornja strana krila ima široku, nejasno ograničenu crnu ivicu. Nalažen je duž puteva, potoka i livada u listopadnim šumama. Retka i lokalna vrsta, prisutna samo u istočnoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta