Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

mrki mnogobojac


Opis vrste

Lako se raspoznaje po obliku krila, belim mrljama sa gornje strane krila i beloj šari u obliku slova V sa donje strane krila. Posle četrdesetogodišnje pauze, poslednjih godina zabeleženo je više jedinki, pretežno u istočnoj Srbiji. Nalažen je duž čistina u listopadnim šumama, često pokraj reka i potoka. Izuzetno redak leptir koji nastanjuje istočnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta