Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

šumska riđa


Opis vrste

Mali leptir, jednostavan za raspoznavanje, koji se javlja u dve forme. Prolećna forma je pretežno narandžasta, a u leto je smenjuje druga generacija, crne boje. Sreće se pokraj šuma, na vlažnim, zaklonjenim čistinama, a često se hrani na burjanu. Nastanjuje širok pojas srednje Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta