Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Polygonia egea (Cramer, 1775)

Srpski naziv

egejac


Opis vrste

Već u letu se po narandžastijim krilima razlikuje od belog ocila. Crne tačke na krilu su sitnije i malobrojnije, a bela šara na donjoj strani krila ima oblik slova L. Kod nas se sreće vrlo retko, obično u klisurama i dolinama u kojima se oseća submediteranski uticaj. Naseljava tople predele južne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta