Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

dnevni paunovac


Opis vrste

Izuzetno lep leptir koga možete lako raspoznati. Najčešće se može naći na zaklonjenim, vlažnim mestima uz ivicu šume, ali kao dobar letač stiže svuda, često i na visoke planine. Neke odrasle jedinke prezimljuju. Sigurno jedan od najpoznatijih leptira, prisutan širom Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta


Smrtovnice Osmrtnice