Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

koprivar


Opis vrste

Dosta je manji od mnogobojaca na koje donekle liči. Karakteristična je svetložuta boja sa donje strane prednjeg krila. Gornja strana krila je svetla, sa jarkim bojama i jasno razgraničenim šarama. Prisutan na otvorenim staništima sa koprivom, ali najčešći na visokoplaninskim pašnjacima. Odrasli leptiri prezimljavaju, te se sreću već u rano proleće.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta