Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

admiral


Opis vrste

Vrsta je jednostavna za prepoznavanje. Sreće se gotovo svuda, čak i u kasnu jesen jer odrasli leptiri prezimljavaju na nekom skrovitom mestu. Admirali se često viđaju kako se sunčaju, hrane nektarom ili sokom opalih plodova. Izrazit selac, sreće se u celoj Evropi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta