Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

čkaljevac


Opis vrste

Lako se prepoznaje i sreće se na svim staništima. Često ga možete videti dok se hrani nektarom. Migratorna vrsta koja naseljava veći deo zemljine kugle. Početkom proleća u Evropu stiže iz severne Afrike i širi svoj areal ka Arktiku sve do početka zime. Zaostale jedinke najčešće ugibaju ili se sele ka jugu, tek poneka uspeva da prezimi.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta