Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

prolećna bolorija


Opis vrste

Najprepoznatljivija je po izgledu donje strane zadnjeg krila gde se ističu samo jedno belo polje u nizu žutih i uokvirena crna tačka. Nalazi se na šumskim čistinama i vlažnim livadama, obično na većoj visini. Sreće se u celoj Evropi, a lokalno može biti veoma česta.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta