Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Boloria titania (Esper, 1793)

Srpski naziv

Riđa bolorija


Opis vrste

U odnosu na srodne vrste, nešto je krupnija i tamnija. Špic zadnjeg krila je zaobljen, a sa njegove gornje strane su krupne crne tačke i prepoznatljivi crni trouglići po ivici. Kod nas je ima samo u zapadnom delu zemlje, gde nastanjuje šumske čistine i zapuštene livade. Sreće se sporadično na planinama centralne i severne Evrope.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan ĐurićTaksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta