Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Boloria selene (Denis & Schiffermuller, 1775)

Srpski naziv

biserna bolorija


Opis vrste

Slična je prolećnoj boloriji, mada sitnija i tamnija. Prepoznatljiv je niz svetlih polja duž ruba krila. Retko se nalazi, uvek na šumskim čistinama i livadama pored reka. Nastanjuje severnu i centralnu Evropu, a severna polovina naše zemlje joj je južna granica rasprostranjenja.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta