Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Srpski naziv

tkačeva bolorija


Opis vrste

Donja strana zadnjeg krila je ljubičaste boje sa dobro izraženim tamnim okcima duž ivice krila. Vrh zadnjeg krila je oštro odsečen. Obično se sreće na livadama u blizini šuma. Najčešći predstavnik ovog roda, naseljava čitavu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta