Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Brenthis ino (Rottemburg, 1775)

Srpski naziv

inova sedefica


Opis vrste

Slična je kariranoj sedefici od koje je znatno manja. Sa sigurnošću je možete raspoznati po jednobojnom žućkastom centralnom polju sa donje strane zadnjih krila. Tipično stanište za nju su suvlje, napuštene livade okružene retkom šumom ili žbunjem. Široko je rasprostranjena u severnoj Evropi, ali se u južnoj nalazi samo lokalno.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta