Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

Vrsta

Latinski naziv

Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)

Srpski naziv

karirana sedefica


Opis vrste

Lako se raspoznaje još u letu po jarkoj narandžastoj boji. Nešto je krupnija od inove sedefice, a centralno polje sa donje strane krila je dvobojno. Kod nas veoma česta vrsta koja se viđa pokraj puteva, po kupini, burjanu i žbunovima. Nastanjuje južnu i centralnu Evropu.
Autor: Miloš Popović & Milan Đurić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Koordinatori grupe: Boženka Hric i Milan Đurić
Taksonomski specijalisti: Miloš Popović i Filip Franeta